सूचनाको हक


Document Archieve
S.N. Title View Download
1 सूचनाको हक सम्बन्धी एन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण २०७७ साउन १ देखि असोज ३० सम्म View Download