ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु


Document Archieve
S.N. Title View Download
कृषि तथा पशुप‌न्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९
1 कृषि तथा पशुप‌न्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ View Download
2 आ.व.०७७।०७८मा कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने अनुदानग्राहीहरुको बिबरण View Download
3 Project Implementation Manual (PIM) View Download
4 कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत View Download
5 शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन समेत मिलाइएको) View Download