सम्बन्धित निकायहरु

क्र.सं.

कार्यालयको नाम    

प्रमुख        

सम्पर्क नं

इमेल   

वेबसाइट

कृषि ज्ञान केन्द्र, नवलपरासी

देवेश कुमार मिश्रा

९८५७०४५१०६

akcnawalparasi@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, पाल्पा 

शिव प्रसाद आर्याल

९८५७०६५२९४

akcpalpa@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, गुल्मी

सन बहादुर राना

९८५७०६७२२६

akcgulmi2075@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची  

राम मिलन विश्वकर्मा

  ९८५७०६३९२६

akcarghakhanchi@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्ग

संदेश घिताल

९८५१२०६२८६

akcdang@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, कपिलवस्तु

डा.रवीन्द्र नाथ चौबे

९८५७०५३०६४

akckapilvastu@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

सागर ढकाल

९८५८०४००२७

akcbanke@gmail.com

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, रोल्पा

नरेश घिताल

९८५७८२४५०५

akcrolpa@gmail.com

 

बीउ विजा‍न प्रयोगशाला, रुपन्देही

दिपक शापकोटा

९८४९४५१३६१

bhairahawaseedlab@gmail.com

 

१०

बीउ विजा‍न प्रयोगशाला, बाँके

दिलिप कुमार सिंह

९८५८०४०२३४ 

seedlabkhajura@gmail.com

 

११

मल तथा माटो परिक्षण प्रयोगशाला, बाँके

परशुराम शर्मा

९८५८०२७१२७

rstlsmd2@gmail.com

 

१२

बाली संरक्षण प्रयोगशाला, बाँके

नरेश धिताल

९८५८०२८४५६

rpplkhajura@gmail.com

 

१३

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, बाँके

अमर घिमिरे

९८४५०८५८५५

abpstckhajura@gmail.com