Recent Notice


Document Archieve
S.N. Title Detail View Download
1 आ.व.०७७।०७८मा कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुबाट अनुदान प्राप्त गर्ने अनुदानग्राहीहरुको बिबरण Detail view Download
2 कार्यक्रम हरु को प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना। Detail view Download
3 जिल्लास्तर कृषि विकास कार्यक्रम संचालन विधि-२०७८ Detail view Download
4 बीउ भण्डारण गृह (बीउ वैंक) स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमका आवश्यक फर्मेट Detail view Download
5 कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर निर्माण तथा सञ्‍चालनका लागि अनुदान कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
6 आरन व्यवस्थापन अनुदान आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
7 कृषि उपज ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा लेबलिङको लागि अनुदान सहयोग कार्यक्रमको आवश्यक फर्मेट Detail view Download
8 कृषि विकास निर्देशनालय, रुपन्देहीको २०७६/१०/०७ मा प्रकाशित सुचना Detail view Download
9 कृषि उपजमा ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र लेब्लिङ्ग कार्यक्रमको लागि आवश्यक फर्मेट Detail view Download
10 च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेट Detail view Download
11 प्रोटेक्टेड हटिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक फर्मेटहरु Detail view Download
12 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको मिसन कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना Detail view Download
13 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको कृषि विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वानको सुचना Detail view Download
14 कृषि ज्ञान केन्द्र दाङ्गको पकेट ब्लकको प्रस्तावना आह्वानको सूचना Detail view Download
15 शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Detail view Download
16 च्याउ विउ उत्पादन कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे Detail view Download
17 मौरी विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकासन बारे Detail view Download
18 पुष्प विकास सहयोग कार्यक्रम २०७५ को नतिजा Detail view Download
19 प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रबिधी बिस्तार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविदी Detail view Download
20 सूचनाको हक सम्बन्धी एन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरीएको विवरण Detail view Download
21 अनुदान/सहयोग कार्यक्रमहरुमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना Detail view Download
22 कृषि प्राविधिकधारका विद्यालयमा सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्नका लागि आवश्यक जानकारीहरु Detail view Download
23 उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान पुरस्कारका लागि आवेदन दिने कृषकहरुका लागि न्युनत्तम मापदण्ड, निवेदनको ढाँचा र निवेदनसंग भर्नुपर्ने विवरणको ढाँचा Detail view Download
24 बहुउपयोगी चिउरी, कल्की तथा नीम विरुवा रोपण अभियान कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव गर्न संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु र कार्ययोजनाको ढाँचा Detail view Download
25 आकश्मिक वाली संरक्षण कार्यविधि Detail view Download
26 कार्यविधि Detail view Download
27 पुष्प विकास कार्यक्रम सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट Detail view Download
28 च्याउको वीउ उत्पादन कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट Detail view Download
29 गोब्रे च्याउ उत्पादनका लागि कम्पोष्ट मल बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र फर्मेट Detail view Download
30 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना Detail view Download
31 प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना -१ Detail view Download
32 मौरी विकास कार्यक्रमको कार्यबिधी Detail view Download
33 मौरी विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक कागजात र अनुसुची Detail view Download
34 मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानबारे थप जानकारी Detail view Download
35 मौरी विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सूचना Detail view Download
36 प्राविधिकधारका बिद्यालयका सहयोग कार्यक्रम पु:न सुचना Detail view Download
37 गोब्रे च्याउ बनाउने यन्त्र सहयोग कार्यक्रमको प्रश्ताव स्वीकृती सम्बन्धी सूचना Detail view Download
डा.रवीन्द्र नाथ चौबे

डा.रवीन्द्र नाथ चौबे

(कार्यालय प्रमुख)
बाल गोविन्द त्रिपाठी

बाल गोविन्द त्रिपाठी

(सूचना अधिकारी)